Groeiplaatsverbetering met grondzuigen Leiden

Nationale Bomenbank heeft met de gemeente Leiden een raamcontract voor het uitvoeren van groeiplaatsverbeterende maatregelen bij bomen. Eén van deze maatregelen is het uitwisselen van zand met bomenzand door middel van de grondzuigmethode. Doel hiervan is onder andere het verminderen van wortelopdruk in het trottoir. Inmiddels zijn in Leiden de eerste grondzuigprojecten van 2014 van start gegaan.