Inventarisatie van waardevolle/ monumentale bomen

Bomen doen er over het algemeen meer dan 50 jaar over voordat ze volgroeid zijn. Volgroeide, oude bomen zijn relatief zeldzaam in de bebouwde omgeving en daarmee een kostbaar bezit. Het inventariseren van waardevolle en monumentale bomen geeft deze exemplaren een bijzondere bescherming.

Terra Nostra kan de waardevolle en monumentale bomen binnen uw bomenbestand digitaal in kaart brengen. Criteria voor een waardevolle – of monumentale boom worden in overleg met de opdrachtgever bepaald.